BIP
10 Opolska Brygada Logistyczna
Sztandar
OPIS STRONY GŁÓWNEJ PŁATA SZTANDARU

 

Projekt strony głównej sztandaru jest zgodny z art. 14 Ustawy z dnia 19 lutego 1993 r. o znakach Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej ( Dz. U. Nr 34 z 1993 r., poz. 154 z póź. zm.). Płat sztandaru ma wymiar 75 x 75 cm i jest wykonany z białej tkaniny z wszytym centralnie krzyżem kawalerskim z tkaniny czerwonej. Barwy sztandaru są zgodne z barwami Rzeczypospolitej Polskiej. Prawy bok sztandaru wszyty jest w białą skórę, która po każdej stronie płata przymocowana jest do drzewca 7 gwoździami z białego metalu. Pozostałe boki sztandaru obszyte są złotą frędzlą o długości 5 cm. Na płacie sztandaru, pośrodku krzyża kawalerskiego w czerwonym kręgu znajdują się dwie gałązki wawrzynu, ułożone w kształcie wieńca otwartego w górnej części, haftowane złotym szychem. Wewnątrz wieńca umieszczony jest wizerunek orła białego, ustalony ustawą z dnia 9 lutego 1990 r. o zmianie przepisów o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej ( Dz. U. Nr 10 z dnia 09 lutego 1990 r., poz. 60) – z głową zwrócona do drzewca, haftowany srebrnym szychem; korona, dziób i szpony są haftowane złotym szychem. Pomiędzy ramionami krzyża kawalerskiego, w rogach płata, są umieszczone wieńce wawrzynu oraz w ich polach liczba „91”, haftowana złotym szychem. Wszystkie wymiary rzeczywiste podano w milimetrach.

 

OPIS GŁOWICY SZTANDARU

Projekt graficzny głowicy sztandaru wykonany został zgodnie z ustawą z dnia 19 lutego 1993 r. o znakach Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej ( Dz. U. Nr 34 z dnia 19 lutego1993 r. poz. 154 z póź. zm.). Głowica składa się z orła i podstawy, wykonanych z białego metalu. Korona, dziób i szpony są koloru złotego. Na podstawie głowicy, jej przedniej ścianie umieszczono skróconą nazwę batalionu „91 blog”. Wewnątrz podstawy jest umieszczony zminiaturyzowany akt nadania sztandaru. Głowica wykonana jest z metalu, posrebrzana i matowana.

OPIS STRONY ODWROTNEJ PŁATA SZTANDARU ORAZ UZASADNIENIE SYMBOLI NA NIEJ UMIESZCZONYCH.

 

Na stronie odwrotnej sztandaru, wykonanej z identycznego materiału jak strona główna, pośrodku krzyża kawalerskiego, znajduje się wieniec, taki jak na stronie głównej, w środku, którego jest umieszczony w trzech wierszach napis „ BÓG HONOR OJCZYZNA”, haftowany złotym szychem. Pomiędzy ramionami krzyża, w rogach płata na białych polach, są umieszczone wieńce wawrzynu, takie jak na stronie głównej, a w ich polach umieszczono następujące symbole:

 

1. W wieńcu górnym przy drzewcu sztandaru umieszczono herb Województwa Opolskiego na terenie, którego jednostka stacjonuje nieprzerwanie od 1939 r. Herb województwa opolskiego przedstawia w błękitnym polu złotego orła górnośląskiego w koronie z czasów ostatniego księcia opolskiego Jana II Dobrego.
2. W wieńcu dolnym przy drzewcu sztandaru umieszczono herb Gminy Komprachcice, fundatora sztandaru. Herb gminy Komprachcice przedstawiony jest na tarczy tzw. starofrancuskiej. Na błękitnym polu znajduje się sygnaturka nawiązująca do drewnianego kościółka z Komprachcic, przeniesionego w latach 40. XX wieku do Ochódz. Kościół zwieńczony jest barokowym hełmem i zakończony iglicą z chorągiewką zwróconą w prawo (kierunek heraldyczny). W dolnej części tarczy, pod sygnaturką, znajduje się figura, wzorowana na stylu gotyckim, która ma przedstawiać św. Jadwigę Śląską, której kult na Górnym Śląsku był i jest bardzo rozpowszechniony. Po obu stronach wieży wznoszą się identyczne konary drzewa (ułożone w stosunku do siebie przeciwstawnie) z zielonymi liśćmi (po prawej stronie sercowatymi, po lewej w kształcie szpilek).

 

3. W wieńcu górnym, oddalonym od drzewca, umieszczono odznakę 10 Brygady Logistycznej, której batalion bezpośrednio jest podporządkowana od 2009 r. Odznaka pamiątkowa jest koloru srebrnego. Ma kształt sześciokąta o bokach wklęsłych do wewnątrz o promieniu 20 mm. Obwódka i napis „10 BLog”, imitacja koła zębatego wykonane są w tej samej płaszczyźnie z tego samego materiału stalowego. Powierzchnie koloru żółtego i koloru niebieskiego są w tej samej płaszczyźnie, co obwódka. Sześciokąt odznaki symbolizuje gotowość Brygady do działania na wszystkich kontynentach, ułożony jest na mieczu, który znajduje się w pozycji z prawej na lewa pod kątem 30* do osi pionowej odznaki z rękojeścią u góry. Imitacja kłosa od prawej dolnej strony przebiega pod kątem 30 * za sześcianem i kończy się po lewej stronie odznaki u góry. Na żółtym tle powyżej linii środka odznaki znajduje się napis BLog. liczba arabska 10 jest wkomponowana w górnej części koła zębatego. W dolnej części na tle koloru niebieskiego umieszczony jest stalowy żubr zwrócony w lewą stronę. Jest on elementem przyjętym z 10 Sudeckiej Dywizji Zmechanizowanej, której tradycje Brygada dziedziczy. Liczba 10 i napis BLog jest częścią odznaki, natomiast żubr jest nałożony na kolor niebieski.

 

4. W wieńcu dolnym oddalonym od drzewca umieszczono odznakę pamiątkową batalionu. Odznaka ma kształt sześciokąta o bokach wklęsłych do wewnątrz o promieniu koła 15mm. Obwódka czarna o grubości 2mm, tło zielono granatowe symbolizujące kolejno wojska lądowe i służby logistyczne oraz barwy herbowe miejscowości gdzie stacjonuje batalion. Centralnie na środku tarczy znajdują się cyfry 91 o wymiarach 10x5mm w kolorze złotym. Poniżej tarczy umieszczono wstęgę w kolorze czarnym (symbol służb technicznych), o szerokości 5 mm. Na wstędze napis „ BATALION LOGISTYCZNY" w kolorze złotym, litery o wymiarach 3x2mm. Sześciokąt odznaki symbolizuje podległość 91 blog pod 10 Brygadę Logistyczną. Jest również elementem jej odznaki pamiątkowej. Pod tarczą umieszczono z prawej strony miecz o szerokości 6mm i wysokości 40mm, rękojeść miecza o długości 8mm w kolorze czarnym zakończona kółkiem w kolorze srebrnym, rękojeść oddzielona jest od ostrza poprzeczką w kształcie trójkąta w kolorze czarnym o długości 10mm. Ostrze miecza na całej długości posiada wzdłużne wgłębienie około 0,5mm dochodzące do końca ostrza. Po lewej stronie miecza znajduje się kłos o długości 40mm i szerokości 10 mm w kolorze złotym. Górna część kłosa posiada trzy linie wzdłużne, pionowe o szerokości l mm i obniżone 0,5 mm w stosunku do płaszczyzny kłosa. Dolna część kłosa zakończono krótką 3 mm łodygą.

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych