BIP
10 Opolska Brygada Logistyczna
Dowództwo

Dowódca batalionu
ppłk Andrzej RAKOWSKI

tel. 261 62 50 35
Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych