BIP
10 Opolska Brygada Logistyczna
Kalendarium
28 czerwca 1967 r. - sformowanie 10 batalionu remontowego w Opolu.
01 lipca 1997 r. - sformowanie 8 Rejonowych Warsztatów Technicznych.
01 stycznia 2002 r. - sformowanie 55 batalionu remontowego.
27 grudnia 2005 r. - Decyzją Ministra Obrony Narodowej nr 429/MON (Dz. Urz. MON z 2005r., Nr 24,poz. 236) wprowadzono odznakę pamiątkową, oznakę rozpoznawczą oraz ustanowiono Święto 55 batalionu remontowego na dzień 28 czerwca.
02 sierpnia 2006 r. - Minister Obrony Narodowej wyróżnił Dowódcę wpisem do Księgi Honorowej za szczególne osiągnięcia w dowodzeniu pododdziałami remontowymi oraz wdrażanie nowych technologii napraw specjalistycznych sprzętu wojskowego
21 stycznia 2007 r. - stacja Kontroli Pojazdów otrzymała upoważnienie szefa techniki-zastępcy szefa logistyki wojsk lądowych do przeprowadzania badań technicznych pojazdów rodzaju: A,B,C,CC,D,T,E,b,
26 czerwca 2009 r. - batalion remontowy został wyróżniony przez Marszałka Województwa Opolskiego Odznaką Honorową za Zasługi dla Województwa Opolskiego
2010 r. - batalion został wyróżniony odznaka za wzorowe wykonywanie zadań służbowych, profesjonalizm, zaangażowanie oraz wysoki stan dyscypliny i otrzymał miano wyróżniającego się pododdziału remontowego
2010 r. - batalion otrzymał Certyfikat Autoryzacji „Jelcz – Komponenty” do wykonywania czynności obsługowo – naprawczych zgodnie z technologią producenta.
2010 r. - batalion jako jedyny w Wojsku Polskim otrzymał Certyfikat Polskiego Rejestru Statków do wykonywania remontu kontenerów transportowych.
2010 r. - batalion posiada stanowiska w pełni wyposażone do naprawy i obsługi pojazdów HMMWV oraz Land Rover.
2010 r. - batalion wprowadził technologię napraw i obsługi Kołowych Transporterów Opancerzonych – ROSOMAK.

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych