BIP
10 Opolska Brygada Logistyczna
Sala tradycji
Sala tradycji 10 Opolskiej Brygady Logistycznej im. płk. Piotra Wysockiego powstała w 2006 r. Usytuowana jest w koszarach 10 Brygady Logistycznej, przy ul. Domańskiego 68. Wykonana została wg projektu plastyka Eustachego Lubowicza, przy współudziale sekcji wychowawczej Brygady. W pomieszczeniach sali tradycji prezentowana jest historia, tradycje, sylwetka patrona i symbolika 10 BLog. Sala tradycji jest miejscem organizowania uroczystości przewidzianych w Ceremoniale Wojskowym, jak również różnego rodzaju form edukacji obywatelskiej. Podczas dni otwartych 10 BLog sala tradycji jest udostępniana młodzieży szkolnej i społeczeństwu Opolszczyzny. W 2015 roku Salę Tradycji 10BLog odwiedziło ponad 1800 osób.
 
PRZEWODNIK PO SALI TRADYCJI

 

Na ścianie czołowej sali tradycji umieszczono fotografię kompanii honorowej 10 BLog na opolskim Rynku, wykonaną podczas uroczystości wręczenia sztandaru, z pełną nazwą jednostki wojskowej. Z lewej strony eksponowane jest godło państwowe, a pod spodem portret patrona Brygady – płk. Piotra Wysockiego. Poniżej w gablocie umieszczono biogram patrona i okolicznościowe medale. Po prawej stronie ściany czołowej znajduje się wizerunek strony głównej i odwrotnej sztandaru 10 BLog. Na sąsiedniej ścianie, w bezpośredniej bliskości ściany czołowej sali tradycji, eksponowana jest symbolika jednostki wojskowej. Na reprezentacyjnym miejscu spoczywa kronika jednostki wojskowej. W gablotach zgromadzono odznaczenia i wyróżnienia 10 BLog. Żołnierze i pracownicy wojska są szczególnie dumni z Flagi Rzeczypospolitej Polskiej wręczonej Brygadzie 15 sierpnia 2007 r. przez Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego. Dwukrotnie, w 2006 r. i 2008 r., nadano 10 BLog „Znak Honorowy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej”. Tytuł ten stanowi najwyższą formę wyróżnienia przez Ministra Obrony Narodowej oddziału wojskowego. Brygada otrzymała te wyróżnienia za szczególne osiągnięcia w wykonywaniu zadań w misjach pokojowych i stabilizacyjnych poza granicami państwa.

W sąsiedniej sali prezentowana jest historia 10 Dywizji Piechoty, której tradycje przejęli opolscy logistycy. W gablotach są eksponowane: fotografie, odznaki, dokumenty. Można zobaczyć sprzęt łączności, radiostację i polowe aparaty telefoniczne. Na kolejnych planszach przedstawiono historię 10 BLog z uwzględnieniem rozkazu organizacyjnego, pierwszego składu osobowego dowództwa Brygady, kolejnych reorganizacji, udziału w misjach poza granicami kraju. W gablotach pod planszami prezentowane są pamiątki z tych misji: proporczyki, dyplomy, ryngrafy, medale, odznaki, pamiątki przywiezione przez żołnierzy z misji. Natomiast na półkach dwóch regałów zgromadzono puchary otrzymane przez 10 BLog jako różnego rodzaju wyróżnienia.

Istnieje możliwość zwiedzania Sali Tradycji po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Szefem sekcji wychowawczej (tel. 261 6295209) lub z kustoszem sali tradycji (tel. 261 625699)

 

      
 
Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych