BIP
10 Opolska Brygada Logistyczna
Opole - miasto naszej służby

Opole - przed wiekami

Datowany na połowę IX w. „Geograf Bawarski” jako pierwszy informuje o istnieniu nad rzeką Odrą głównego grodu Opolan - jednego z plemion słowiańskich. Dokument mający cechy aktu lokacyjnego miasta podpisuje w 1217 r. książę Kazimierz I, prawnuk księcia Bolesława Krzywoustego, czyniąc tym samym Opole stolicą swego księstwa opolsko - raciborskiego. W tym samym roku zarządza budowę siedziby rodu - Zamku Piastowskiego. Herb miasta ma równie długi rodowód, swoje barwy dał mu herb książąt opolsko - raciborskich - złoty orzeł na błękitnym polu; kształt to połowa orła książęcego, połowa krzyża - z wezwania dawnej kolegiaty, dziś katedry. Już w XIII w. bito w księstwie srebrne monety z herbem Opola. Znak ten widnieje też na pochodzących z tego wieku pierwszych pieczęciach miejskich, którym isygnowano pisma wychodzące z miejskiej kancelarii. Relikwie św. Krzyża, według tradycji, przekazano w XI wieku kościółkowi - wzniesionemu tu przez Bolesława Chrobrego w 1024 r. Do rangi kolegiaty świątynię podniesiono w latach 1232-1239, a katedry w 1972 r. Znajduje się w niej słynny obraz Matki Bożej Opolskiej (dawniej Piekarskiej), namalowany na desce lipowej ok. 1480 r., ukoronowany na Górze św. Anny w 1983 r. przez papieża Jana Pawła II. W 1683 r. przed tym obrazem (w Piekarach) modlił się Jan III Sobieski, idąc na odsiecz Wiednia. Po zwycięstwie ofiarował wotywną sukienkę ze srebra, złota i drogich kamieni; można ją dziś oglądać w Muzeum Diecezjalnym.

 

Opole - ślady przeszłości

Według tradycji, w okolicy grodu Opola, w miejscu zwanym dzisiaj „Na Górce” między 984 a 995 r. zatrzymał się, podążając na dwór Bolesława Chrobrego, św. Wojciech. Obecny teraz kościół Najświętszej Marii Panny został wzniesiony przez dominikanów w końcu XIV wieku, a później kilkakrotnie (jak i inne budowle w mieście) przebudowany. Na jednym z jego filarów znajduje się „ołtarz czterech dziewic” - środkowa część tryptyku pochodzącego z 1400 r. W latach 1307-1309 wzniesiono pierwszą murowaną część zabytkowego dzisiaj kompleksu klasztorno - kościelnego o.o. franciszkanów, kaplicę św. Anny. Ufundowana została przez Piastów jako kaplica grobowa. W podziemiach tej kaplicy składano prochy członków rodziny książęcej. Kryptą grobową była również krypta pod prezbiterium, gdzie na ścianach zachowały się ślady gotyckiej polichromii z I poł. XIV w. oraz najstarsze malowidło na Śląsku - Ukrzyżowanie.

 

Opole - dzisiaj

Centrum Opola ma zabytkowy układ urbanistyczny – jego kształt formował się już od przełomu XII i XIII w. – zwany śląską szachownicą. Umiejscowienie ratusza, początkowo w drewnianym kupieckim domu, sięga XIII w. – dzisiejsza forma architektoniczna pochodzi z 1936 r. W 1751 r. Opole liczyło tylko 1186 stałych mieszkańców - dzisiaj ok. 130 tysięcy. Utworzenie w 1816 r. w Opolu siedziby rejencji spowodowało szybki rozwój miasta. W 1843 r. otwarto pierwszą linię kolejową Opole - Brzeg - Wrocław, w 1859 r. zbudowano pierwszą cementownię, w 1862 r. - gazownię, w 1896 r. powstała wieża ciśnień (wciąż czynna), w 1908 r. - elektrownia (działająca do 1931 r.). 24 marca 1945 r. nastąpiło przejęcie Opola (200 stałych mieszkańców!) przez polską administrację. Od 1950 r. miasto jest stolicą województwa opolskiego i bardzo dynamicznie się rozwija. Obecnie zajmuje obszar 96 km kw. Opole jest siedzibą kilku wyższych uczelni, w tym: Uniwersytetu Opolskiego, Politechniki Opolskiej, Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej oraz prywatnej Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji. Od 1963 r. odbywa się corocznie Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki; odtąd z każdym rokiem przybywają miastu coraz to nowe cyklicznie odbywające się imprezy kulturalne, targi, wystawy, konkursy.

 

źródło: Miejska Informacja Turystyczna w Opolu

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych