BIP
10 Opolska Brygada Logistyczna
Oznaka rozpoznawcza 10 BLog


OZNAKA ROZPOZNAWCZA
Minister Obrony Narodowej Decyzją Nr 156/MON z dnia 6 września 2000 r. oraz Decyzją Nr 265/MON z dnia 4 października 2002 r., wprowadził oznakę rozpoznawczą 10 BLog i proporczyk na beret, zatwierdził wzór oznaki rozpoznawczej i wzór proporczyka. Oznaka rozpoznawcza noszona na mundurze wyjściowym wykonana z materiału, ma kształt tarczy rycerskiej wzorowanej na tarczach opolskich Piastów. Wzdłuż pionowej osi tarczy przeprowadzony jest podział kolorów z lewej żółty, z prawej niebieski, będących barwami Opola. Na tle barw miasta jest umieszczona sylwetka żubra, symbol Brygady. Zarys żubra wykonany w kolorze srebrnym. Obwódka oznaki jest czarna o szerokości 1,5 mm. Wymiary oznaki rozpoznawczej: 79x58 mm. Oznaka rozpoznawcza noszona na mundurze polowym ma takie same kształty i wymiary oraz posiada te same elementy, lecz o maskujących kolorach. Lewa część tarczy jest koloru brunatnego, zaś prawa koloru granatowego. Żubr ma kolor popielaty, a obwódka kolor czarny.

PROPORCZYK NA BERET
Proporczyk na beret munduru wyjściowego: metalowy, emaliowany, obwódka i rozgraniczenie pól w kolorze srebrnym o szerokości 1 mm. Centralnie na połączeniu kolorów żółtego i niebieskiego znajdują się srebrne cyfry „1” i „0” umieszczone obok siebie, symetrycznie w osi poziomej proporczyka. Cyfry, mieszczące się w prostokącie o wymiarach 11x15 mm, znajdują się na środku lewej połowy proporczyka; oddalone są od siebie na odległość 3 mm. Proporczyk na beret munduru polowego ma takie same kształty, wymiary oraz posiada te same elementy, lecz o maskujących kolorach, wykonany z materiału. Górna część proporczyka jest koloru brunatnego a dolna koloru granatowego.
Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych