BIP
10 Opolska Brygada Logistyczna
Rys historyczny
Formowanie 10 Brygady Logistycznej rozpoczęło się na mocy Rozkazu Ministra Obrony Narodowej nr PF 14/Org. z 22 lutego 1999r. Zamysłem przełożonych było przystosowanie jej do potrzeb współpracy ze strukturami NATO. Powołana została m.in. do logistycznego wspierania oddziałów WP, wchodzących w skład sił reagowania NATO, wszędzie tam, gdzie realizowane są zadania w ramach misji pokojowych Paktu NATO. Pierwszym zadaniem bojowym, a zarazem testem dla nowo powstałej jednostki wojskowej, było sformowanie Narodowej Grupy Zabezpieczenia Logistycznego NSE (National Support Element), która 30 czerwca 1999r. wyjechała do Macedonii, aby zapewnić wsparcie logistyczne dla 18 Batalionu Desantowo - Szturmowego z Bielska Białej, operującego w ramach misji pokojowej NATO.

Bieżące szkolenie żołnierzy przebiega równolegle z doskonaleniem stanu osobowego na rzecz przygotowania i gotowości do wykonywania zadań poza granicami kraju, w ramach misji pokojowych. Przykładem jest intensywna nauka języka angielskiego oraz udział w szkoleniu i treningach sztabowych organizowanych w kraju i za granicą. Wyjątkowy charakter Brygady potwierdza fakt, że ma ona w składzie personelu medycznego dużo kobiet w mundurach. Ich szkolenie organizuje się w oparciu o szpitale, izbę chorych, jednostkę ratownictwa drogowego, szkolenie taktyczne i różnego rodzaju kursy.

14 maja 2001r. Dowódca Wojsk Lądowych wydał rozkaz w sprawie reorganizacji 10 Opolskiej Brygady Logistycznej, aby od stycznia 2002r. w nowych strukturach mogła działać jeszcze sprawniej i efektywniej. 4 października 2002r. na mocy Decyzji Ministra Obrony Narodowej, Brygada przyjęła wyróżniającą nazwę "Opolska" oraz nadano jej imię płk. Piotra Wysockiego. Natomiast 19 października 2002 przedstawiciel Prezydenta RP wręczył Brygadzie sztandar. W uznaniu zasług żołnierze Brygady byli często wyróżniani. Na podstawie Rozkazu Dowódcy Wojsk Lądowych nr 56 z 25 marca 2003r. za najlepsze wyniki w szkoleniu, morale i dyscyplinie tytułem honorowym "Wzorowy Pododdział Wojsk Lądowych" oraz proporcem przechodnim i plakietką pamiątkową została wyróżniona Tyłowa Grupa Wsparcia 10 Opolskiej Brygady Logistycznej.

Sprawdzianem dla żołnierzy Brygady jest udział i wykonywanie zadań podczas różnych misji poza granicami kraju. Pierwszym z nich było zabezpieczenie logistyczne PKW KFOR w Macedonii. Później logistycy z Opola uczestniczyli i nadal uczestniczą w ramach PKW w misji na terenie Afganistanu. Największymi wyzwaniami jakie przed nimi stanęło to udział w składzie Międzynarodowej Dywizji Sił Stabilizacyjnych w Iraku oraz zakończenie misji ISAF w Afganistanie. Żołnierze 10 Opolskiej Brygady Logistycznej brali także udział w misjach w ramach PKW SFOR w Bośni i Hercegowinie, UNIFIL w Libanie oraz UNDOF na Wzgórzach Golan w Syrii.

Służba w Brygadzie to realizacja zadań w ramach struktur sojuszniczych oraz zabezpieczenie logistyczne wielu różnych misji poza granicami kraju. Wszędzie tam, gdzie znajdą się specjaliści z Brygady, można mówić o solidności. Wszędzie tam sławione jest również dobre imię polskiego żołnierza i Opola - polskiego miasta nad Odrą. Służba w garnizonie o tak bogatych tradycjach wojskowych zobowiązuje. Jako jedyna większa jednostka wojskowa w mieście Brygada przejęła na siebie rolę koordynatora działalności i opiekuna środowisk kombatanckich na tym terenie. Bardzo dobrze rozwija się także współpraca żołnierzy z ich starszymi kolegami zrzeszonymi w opolskim oddziale Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych.

29.11.2010. Opole. W 10 Opolskiej Brygadzie Logistycznej o godzinie 18.00 – godzinie wybuchu powstania listopadowego uroczyście odsłonięto pomnik pułkownika Piotra Wysockiego – tego, który poprowadził podchorążych do niepodległościowego zrywu.
Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych