BIP
10 Opolska Brygada Logistyczna
Patron 10 Opolskiej Brygady Logistycznej
     Płk Piotr Wysocki urodził się 10 września 1797 r. w Winiarach k. Warki w rodzinie szlacheckiej, pieczętującej się herbem Odrowąż. W roku 1818 wstąpił jako kadet do pułku grenadierów gwardii. W roku 1827 Wysocki otrzymał awans na podporucznika i został instruktorem musztry w Szkole Podchorążych Piechoty w Warszawie. W grudniu 1828 r. założył sprzysiężenie zmierzające do powstania i proklamowania niepodległości, które nawiązywało do tradycji Towarzystwa Patriotycznego i Wolnomularstwa Narodowego. 29 listopada 1830 r. rozpoczął powstanie, prowadząc podchorążych na warszawski Arsenał.

     Piotr Wysocki walczył w bitwach Powstania Listopadowego pod Dobrem, Wawrem, Grochowem, Okuniewem, Boremlem. 25 stycznia 1831 r. Piotr Wysocki został awansowany na kapitana, a na początku lutego został oddelegowany do 7. pułku piechoty. 3 marca 1831 r. został odznaczony przez gen. J. Skrzyneckiego Krzyżem Złotym Orderu Virtuti Militari. 20 maja 1831 r. został awansowany na majora, a pięć dni później objął dowództwo 10. pułku piechoty. We wrześniu 1831 r. w czasie obrony Warszawy walczył na Woli, gdzie dostał się do niewoli rosyjskiej.

     W latach 1831-1834 został oskarżony w procesie przed Najwyższym Sądem Kryminalnym i skazany na karę śmierci, którą zamieniono na 20 lat ciężkich robót na Syberii. Początkowo został zesłany do Aleksandrowska k. Irkucka, a po próbie ucieczki w 1835 r. wyznaczono mu karę chłosty i katorgę oraz dodatkowo 3 lat zesłania w Akatui za Bajkałem.

     24 lipca 1857 r. po odbyciu pełnej kary 23 lat zesłania został wydany Piotrowi Wysockiemu paszport i zezwolono mu na powrót do Królestwa Polskiego, gdzie osiadł w Warce. Prowadził tam, pogrążony w samotności, skromny tryb życia pod nadzorem policji. Po powrocie z zesłania do Polski, Piotra Wysockiego tytułowano „pułkownikiem”, co pozwala przypuszczać, że sytuacja ta podkreślała przyznany mu stopień pułkownika w obronie Warszawy w 1831 r. , którego dokumentacja zaginęła wraz z upadkiem Powstania Listopadowego.

     W Warce przeżył prawie 20 lat. Zmarł tam 6 stycznia 1875 r. i został pochowany na miejscowym cmentarzu. Pisma galicyjskie pisały wówczas o nim: „Był to człowiek wysokiej prawości i poświęcenia, dzielny żołnierz, skromny i małomówny”.

     Piotr Wysocki stał się symbolem Powstania Listopadowego, jego czyny zostały uwiecznione na kartach literatury narodowej. Jest autorem „Pamiętnika Piotra Wysockiego o powstaniu 29 listopada 1830 roku”. Dla żołnierzy 10 Opolskiej Brygady Logistycznej płk Piotr Wysocki jest wzorem męstwa, ofiarności i poświęcenia dla ojczyzny. 29 listopada 2010 r. , w 180. Rocznicę Nocy Listopadowej, odsłonięto w Brygadzie pomnik Piotra Wysockiego.
Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych