BIP
10 Opolska Brygada Logistyczna
Aktualności
Wojskowe Wyzwanie
01.07.2019
Jeżeli chcesz wstąpić w szeregi Wojska Polskiego, ale wciąż jeszcze się wahasz, ta propozycja jest dla Ciebie. Na jeden dzień możesz dołączyć do żołnierzy i szkolić się w koszarach 10 Brygady Logistycznej.

 
Rusza kolejna odsłona kampanii Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej, skierowana do osób pełnoletnich zainteresowanych służbą wojskową. W dniach 13 lipca – 31 sierpnia 2019 roku, 17 jednostek wojskowych w całym kraju przygotuje w wybranych terminach jednodniowy cykl zajęć, podczas których uczestnicy poznają podstawy żołnierskiego rzemiosła. 

Jedną z jednostek, w której odbywać będą się zajęcia jest 10 Brygada Logistyczna w Opolu. Koszary jednostki zostaną otwarte dla chętnych w dniu 13 lipca 2019 roku. Szkolenie potrwa od godziny 10.00 do 19.00.

Serdecznie zapraszamy!


REGULAMIN ORGANIZACJI KAMPANII „ZOSTAŃ ŻOŁNIERZEM RZECZYPOSPOLITEJ” 13 lipca – 31 sierpnia 2019 r. 10BLog

Celem kampanii „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej” zwanej dalej kampanią, jest promocja służby wojskowej i zachęcanie do wstępowania w szeregi Wojska Polskiego. Głównym sposobem jej realizacji jest organizacja zajęć o charakterze okołowojskowym, skierowanych do osób pełnoletnich zainteresowanych służbą wojskową.
 
Postanowienia szczegółowe:
1.   Uczestnikiem zajęć prowadzonych w ramach kampanii może być osoba pełnoletnia, spełniająca warunki kwalifikujące ją do ubiegania się o przyjęcie do służby wojskowej:
 • posiada obywatelstwo polskie;
 • posiada zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia czynnej służby wojskowej;
 • nie była karana za przestępstwo umyślne;
 • nie jest zwolniona z obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny lub w przypadku nadania przydziału organizacyjno-mobilizacyjnego w formie zbiorowej listy imiennej w jednostce przeznaczonej do militaryzacji.
2.   Uczestnik musi być osobą o dobrym stanie zdrowia, co potwierdza składając własnoręcznie podpisane oświadczenie. >>> pobierz wzór oświadczenia
3.   Uczestnik musi podpisać oświadczenie o zgodzie na wykorzystanie wizerunku i przetwarzanie danych osobowych. >>> pobierz wzór oświadczenia
4.   Uczestnik może brać udział w zajęciach wyłącznie w stroju odpowiednim do udziału w konkurencjach sprawnościowych, w tym zwłaszcza w obuwiu sportowym. W doborze stroju na szkolenie należy uwzględnić możliwość jego zabrudzenia kulkami z farbą (paintball) oraz zamoczenia podczas zajęć terenowych. Należy zabrać również ręcznik i środki higieny osobistej.
5.   W zajęciach nie mogą uczestniczyć osoby będące pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.
6.   Zajęcia odbywają się na terenie 10 Brygady Logistycznej w Opolu w sobotę 13 lipca w godzinach 10.00 – 19.00.
7.   Uczestnik musi przybyć do jednostki nie później niż 15 minut przed rozpoczęciem zajęć.
8.   Zajęcia obejmują takie formy aktywności jak:
 • zapoznanie się z multimedialną salą tradycji 10 BLog oraz pokaz sprzętu wojskowego (w tym pokaz dynamiczny – przygotowanie ładunku do transportu lotniczego);
 • zajęcia z podstaw musztry wojskowej;
 • zajęcia z terenoznawstwa (orientowanie w terenie, czytanie mapy);
 • zajęcia z udzielenia pierwszej pomocy przedmedycznej;
 • podstawy korespondencji radiowej, nawiązywanie łączności przez radiostację UKF;
 • nauka celowania i strzelanie z użycie urządzeń szkolno-treningowych;
 • rzut granatem ćwiczebnym;
 • podstawy survivalu – SERE A;
 • odwiedzenia punktów promocyjnych i rekrutacyjnych.
9.   Każdy uczestnik zajęć jest objęty ubezpieczeniem od NNW; jego koszt pokrywa organizator.
10. Każdy uczestnik otrzymuje dwa posiłki.
11. W trakcie zajęć organizator zapewnia zabezpieczenie medyczne.
12. Liczba uczestników nie może być większa niż 100, a mniejsza niż 20 osób.
13. Jeśli chęć udziału w zajęciach zadeklaruje więcej niż 100 osób, wówczas decydować będzie kolejność zgłoszeń.
14. Jeżeli chęć udziału w zajęciach zadeklaruje mniej niż 20 osób jednostka ma prawo odstąpić od zorganizowania zajęć. W takim przypadku może zostać wskazany inny alternatywny termin, nie później jednak niż 31 sierpnia br.
15.  Osoba zainteresowana udziałem w zajęciach musi przesłać swoje zgłoszenie na adres mailowy koordynatora 10blog.oficerprasowy@ron.mil.pl nie później niż 10.07.2019.
16.  Szczegółowe dane kontaktowe do koordynatora kampanii w 10 BLog: email: 10blog.oficerprasowy@ron.mil.pl, tel. 261 625 171

 

kpt. Piotr Płuciennik


Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych