BIP
10 Opolska Brygada Logistyczna
Aktualności
97. rocznica wybuchu III Powstania Śląskiego
03.05.2018
03.05.2018 r. Na Górze św. Anny, w miejscu krwawej bitwy z 1921 roku, z udziałem wojskowej asysty honorowej z 10 Brygady Logistycznej, upamiętniono 97. rocznicę wybuchu III Powstania Śląskiego.

W obchodach wzięli udział żołnierze 2 batalionu logistycznego i poczet sztandarowy z 91 Batalionu Logistycznego 10 Brygady Logistycznej. Obchody rozpoczęły się mszą świętą w Bazylice św. Anny, następnie złożono kwiaty pod Pomnikiem św. Jana Pawła II i przemaszerowano pod Pomnik Czynu Powstańczego. W tegorocznych obchodach wzięli udział przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, a w śród nich senatorowie Jerzy Czerwiński, Grzegorz Peczkis i wojewoda Adrian Czubak.

Podczas uroczystości, której dowódcą był podpułkownik Wiesław Zawiślak, uczestnicy odśpiewali Hymn Rzeczypospolitej Polskiej, kapitan Damian Zok odczytał Apel Pamięci, a dla uhonorowania uczestników III Powstania Śląskiego żołnierze kompanii honorowej oddali salwę honorową.

Zakończeniem uroczystości było złożenie kwiatów pod pomnikiem przez zaproszonych gości. Kwiaty w imieniu Dowódcy 10 Brygady Logistycznej i dowódcy Garnizonu Opole reprezentował szef Sztabu 10BLog podpułkownik Zbigniew Łukasiewicz.

Tekst: kpt. Piotr Płuciennik
Zdjęcia: Jerzy Smajdor

kpt. Piotr Płuciennik


Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych