BIP
10 Opolska Brygada Logistyczna
Aktualności
Klasy specjalisty wojskowego
25.10.2017
25.10.2017 r. Podoficerowie i szeregowi z batalionów strukturalnych 10 Brygady Logistycznej przystąpili do egzaminów na uzyskanie i potwierdzenie klasy kwalifikacyjnej.

Klasa kwalifikacyjna określa ogólny poziom wyszkolenia żołnierza. W egzaminach mogli wziąć udział żołnierze z korpusu podoficerów i szeregowych zawodowych, którzy służyli na danym stanowisku minimum dwa lata. Obecni byli również żołnierze potwierdzający swoją klasę, ponieważ nie jest ona nadawana na zawsze i należy w odpowiednim terminie ją potwierdzać.

Egzamin na uzyskanie i potwierdzenie klasy kwalifikacyjnej w opolskiej jednostce organizowany jest przez Pion Szkolenia 10 Brygady Logistycznej raz w roku. Podzielony jest on na dwie części: teoretyczną, podczas której weryfikowana jest wiedza ogólnowojskowa oraz praktyczną, gdzie żołnierze muszą udowodnić swoje umiejętności specjalistyczne wymagane na danym stanowisku służbowym.

Sesję egzaminacyjną oficjalnie otworzył major Marek Siebert szef Sekcji Szkoleniowej 10 Brygady Logistycznej. Przedstawił skład komisji egzaminacyjnej, przypomniał warunki przystąpienia do sprawdzianu oraz omówił poszczególne etapy przedsięwzięcia. Same egzaminy przebiegały zgodnie z założonym harmonogramem, a o ich poziomie trudności może świadczyć fakt, że nie wszystkim udało się pozytywnie zaliczyć wszystkie testy. Żołnierze, którzy zdobyli upragnione świadectwo mają powód do dumy i osobistej satysfakcji.

Tekst: por. Piotr Płuciennik
Zdjęcia: por. Piotr Płuciennik
 
 

 

 

Nowe parametry:

por. Piotr Płuciennik


Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych