BIP
10 Opolska Brygada Logistyczna
Aktualności
Przygotowania żołnierzy do misji w Afganistanie
10.08.2017
10.08.2017 r. Opole. Żołnierze Narodowego Elementu Wsparcia VII zmiany misji Resolute Support w Afganistanie zakończyli pierwszy etap szkolenia, a ich przygotowanie zweryfikowała komisja oficerów z Inspektoratu Wparcia Sił Zbrojnych.

 
Ćwiczenie, które przygotował batalion dowodzenia i zabezpieczenia, odbywało się w oparciu o infrastrukturę Sekcji Mobilnego Modułu Przeładunkowego w koszarach 10 Brygady Logistycznej. Komisja, pod kierownictwem podpułkownika Piotra Rogalskiego, najpierw sprawdziła dokumentację i wiedzę teoretyczną żołnierzy, a następnie rozpoczęto egzaminy praktyczne. Na odpowiednio przygotowanym obiekcie, który odzwierciedlał wycinek bazy Bagram w Afganistanie, logistycy prezentowali swoje umiejętności z wyszkolenia ogólnowojskowego i specjalistycznego.

W scenariuszu ćwiczenia zawarto zadania logistyczne oraz sytuacje, z którymi mogą spotkać się żołnierze w bazie wojskowej poza granicami kraju. Wartownicy na punkcie kontrolnym musieli odpowiednio zareagować na próbę wtargnięcia nieuprawnionej osoby na teren bazy. Komisja drobiazgowo sprawdziła działanie i umiejętności zespołu medycznego. Oficerowie szczególną uwagę zwrócili na prawidłowe zachowanie się ćwiczących po wprowadzeniu sygnałów alarmowych ogłaszanych podczas ostrzału bazy czy też użycia broni masowego rażenia.

***

10 Brygada Logistyczna w ramach misji Resolute Support wystawia NSE (National Support Element), czyli Narodowy Element Wsparcia. To komórka kontyngentu wojskowego, która odpowiada za całość przedsięwzięć związanych z zabezpieczeniem logistycznym Polskiego Kontyngentu Wojskowego. VII zmiana misji RSM wyruszy do Afganistanu jesienią tego roku. Dowódcą VII zmiany NSE będzie major Piotr Kostrzewski.

Misja Resolute Support ma charakter doradczo-szkoleniowy, a jej głównym celem jest przygotowanie dowództw afgańskich sił bezpieczeństwa i instytucji podległych Ministerstwu Obrony Narodowej i Spraw Wewnętrznych do samodzielnego i profesjonalnego kierowania oraz zarządzania w sposób umożliwiający efektywne zapewnienie bezpieczeństwa w Islamskiej Republice Afganistanu.

Tekst: por. Piotr Płuciennik
Zdjęcia: por. Piotr Płuciennik, szer. Sylwester Sobol

 

por. Piotr Płuciennik


Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych