BIP
10 Opolska Brygada Logistyczna
Aktualności
Spotkanie środowiskowe
15.02.2017
15.02.2017 r. Opole. W 10 Brygadzie Logistycznej odbyło się spotkanie kierowniczej kadry z pracownikami wojska.

 
Spotkania kierowniczej kadry 10 Brygady Logistycznej z pracownikami wojska organizowane są w pierwszym kwartale każdego roku. Dzięki takim spotkaniom  personel cywilny może bezpośrednio podzielić się z dowódcą jednostki spostrzeżeniami, wnioskami i problemami nurtującymi to środowisko.

Spotkanie otworzył pełniący obowiązki dowódcy 10 Brygady Logistycznej pułkownik Mariusz Skulimowski  Podziękował zebranym za zaangażowanie i profesjonalizm, którym na co dzień charakteryzuje się personel cywilny 10 Brygady Logistycznej. Podsumował również dokonania Brygady w 2016 roku, do których realizacji przyczynili się pracownicy wojska i przedstawił plany na najbliższe miesiące.
Następnie pani Aleksandra Rychlik omówiła tematykę kadrową, przedstawiła strukturę zatrudnienia pracowników wojska oraz przypomniała zapisy regulaminu pracy w 10 Brygadzie Logistycznej. Do udziału w spotkaniu zaproszono również przedstawiciela Klubu 10 Brygady Logistycznej. Pani Danuta Szołomicka przybliżyła aktualną ofertę kulturalną Klubu. Przypomniała zebranym, że Klub 10BLog to miejsce, które ma nie tylko integrować i rozwijać zainteresowania żołnierzy Brygady, ale również jest otwarty na środowisko pracowników cywilnych. Pani Danuta Szołomicka gorąco zachęcała do korzystania z przygotowywanych przez Klub wyjazdów oraz uczestnictwa w kołach zainteresowań. Wśród poruszanych na zebraniu tematów omówiono także sprawy finansowe. Tą problematykę przybliżył Główny Księgowy podpułkownik Leszek Gluma, który przedstawił strukturę wydatków z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz zapoznał pracowników z funduszem płac i jego gospodarowaniem w 10 Brygadzie Logistycznej.

Ostatnim akcentem spotkania było uhonorowanie tych pracowników wojska, którzy obchodzili okrągły jubileusz pracy w 10 Brygadzie Logistycznej. Pułkownik Mariusz Skulimowski każdemu z jubilatów złożył osobiste podziękowania i wręczył pamiątkowy dyplom.
 
***

Pracownicy wojska to personel jednostki wojskowej, który najczęściej pozostaje w cieniu, a ma istotny wkład w jej prawidłowe funkcjonowanie. W 10 Brygadzie Logistycznej tworzą go zarówno Panie i Panowie referenci, magazynierzy, instruktorzy, kierowcy, specjaliści w warsztatach, komórkach, sekcjach i pionach. Ich bezcenna wiedza specjalistyczna, umiejętności i doświadczenie zapewniają żołnierzom możliwość realizacji zadań służbowych.

Tekst: por. Piotr Płuciennik
Zdjęcia: Jerzy Smajdor

 

por. Piotr Płuciennik


Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych