BIP
10 Opolska Brygada Logistyczna
Klauzula informacyjna dla kandydatów
KLAUZULA INFORMACYJNA


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 5 kwietnia 2016r.) (RODO) informuje się, że:
 1. Administratorem Pana(i) danych osobowych jest 10 Brygada Logistyczna z siedzibą przy ul. Domańskiego 68, 45-820 Opole, nr tel. 261 625 021.
 2. Inspektorem Ochrony Danych w 10.Brygadzie Logistycznej jest pan Grzegorz Skoczka, tel. 261 62 55 95.
 3. Pana(i) dane osobowe przetwarzane będą w celu: rekrutacji na stanowisko pracy w 10BLog -  na podstawie art. 6 ust 1 pkt a).
 4. Odbiorcą Pana(i) danych osobowych będą: nie dotyczy.
 5. Pana(i) dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 6. Pana(i) dane osobowe będą przechowywane przez okres – 3 miesięcy od zakończenia rekrutacji, a następnie zniszczone.
 7. Posiada Pan(i) zgodnie z RODO i na zasadach tam określonych, prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Ma Pan(i) prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych,  gdy uzna Pani, że przetwarzanie danych osobowych Pani dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 5 kwietnia 2016 r.) (RODO).
 9. Podanie przez Pana(i)ą danych osobowych jest warunkiem udziału w rekrutacji na stanowisko. Jest Pan(i) zobowiązany(a) do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie odrzucenie Pana(i) oferty pracy.
 10. Pana(i) dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.


KLAUZULA ZGODY
NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 

 1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora danych 10 Brygadę Logistyczną z siedzibą przy ul. Domańskiego 68, 45-820 Opole, w celu: rekrutacji na stanowisko pracy w 10BLog -  na podstawie art. 6 ust 1 pkt a) RODO.
 2. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.
 3. Zapoznałe(a)m się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz o prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.


Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych