BIP
10 Opolska Brygada Logistyczna
Koło PZW nr 8 WIARUS
POWĘDKUJ Z NAMI!
Koło PZW nr 8 „WIARUS” działaj±ce przy Klubie 10 Brygady Logistycznej zaprasza do wspólnego wędkowania w swoich szeregach.

Kontakt Tel.: 604 415 199
                   607 367 057
                   791 424 441
www.pzw.org.pl/2164/

 

Plan pracy Zarz±du Koła PZW nr 8 „WIARUS’’ w Opolu na 2019 r.

Lp.

Przedsięwzięcie

Termin realizacji

Odpowiedzialny

Miejsce

1.

Posiedzenia Zarz±du Koła

09.12.08; 09.01;  06.02; 06.03; 03.04; 08.05; 05.06; 03.07; 07.08; 04.09; 02.10; 06.11; 04.12 
w godz.18.00 – 20.00

Kol. Prezes

Klub 10BLog

2.

Czyszczenie brzegów Łowiska „Stawy Winów”

Po zgodzie RZI Wocław oraz WOG Gliwice i Dowódc± JW 1907 oraz powiadomieniu ZO PZW Opole

Zarz±d

Łowisko „Stawy Winów”

3.

Przyjmowanie wpłat członkowskich odbywać się będzie:

 09.01; 06.02; 06.03; 13.03; 20.03; 27.03; 03.04; 10.04;

17.04; 24.04 - godz.16.00 - 18.00

Kol. Skarbnik, sekretarz

Klub 10BLog

Od maja po uzgodnieniu telefonicznym
604070634

4.

Dzień wędkarza

22.03.2019r (godz.17.00 – 22.00)

Kol. Prezes

Klub 10BLog

5.

Kontrole przestrzegania „Regulaminu szczegółowego łowiska stawy Winów”

Cały rok

Kol. Członkowie Koła
z Ekwiwalentem

Łowisko „Stawy Winów”

6.

Zawody wędkarskie:

Dyscyplina

Styczeń- luty-powiadomienie telefoniczne

Wiceprezes ds. sportu,
Kapitan Sportu,

Gospodarze

 

1. Łowisko „Stawy Winów”

 

1.Zawody towarzyskie - podlodowe

podlodowe

- 21.04. zbiórka godz. 07.00 – 13.00

2. Łowisko „Stawy Winów”

2. Zawody towarzyskie - rozpoczęcie sezonu;

Spławikowa, gruntowa
i karpiowa
;

- 26.05. zbiórka godz. 7.00 – 13.00

3. Łowisko „Stawy Winów”

3. Zawody towarzyskie;

Spławikowa, gruntowa

i karpiowa;

- 01.06. zbiórka godz. 8.00 – 13.00

- 07.09. zbiórka godz. 8.00 – 13.00

4. Łowisko „Stawy Winów”

4. Zawody szkółki  wędkarskiej
   kol. Malinowskiego;

Spławikowa

- 22.06. zbiórka godz. 15.00 –       

  23.06. godz. 12.00   

5. Łowisko „Stawy Winów”

5. Maraton karpiowy;

Spławikowa, gruntowa

i karpiowa;

przełom czerwiec/lipiec -
w ramach ¦więta  10BLog ,
Klub 10BLog

6.Łowisko „Stawy Winów”

6. Rodzinne zawody wędkarskie dla żołnierzy pracowników wojska i ich rodzin  o  Puchar Dowódcy 10BLog  i Prezesa Koła PZW nr 8 „WIARUS”  w Opolu;

Spławikowa, gruntowa

i karpiowa;

- 15.09. zbiórka godz. 7.00  – 13.00.

7. Łowisko „Stawy Winów”

7. Zawody towarzyskie; zakończenie sezonu

Spławikowa, gruntowa

i karpiowa;

- 06.10. zbiórka godz. 7.00 – 13.00

8. Łowisko „Stawy Winów”

8. Zawody spinningowe;

spinningowa;

 

8. Łowisko „Stawy Winów”

7.

Egzaminy na kartę wędkarsk±

Cały rok

Komisja egzaminacyjna

Klub 10BLog

8.

Zarybienie Łowiska „Stawy Winów”

Listopad/Grudzień

Zarz±d Koła/Komisja
do  zaryb.

Łowisko „Stawy Winów”

9.

Praca na rzecz Koła

Cały rok wg. ustaleń

Kol. Gospodarze Koła

Łowisko „Stawy Winów”

10.

Impreza plenerowa „Dzień Dziecka”

Termin po zatwierdzeniu planu

Kol. Prezes, Maćkowiak

Staw Tonloh  m. Turawa

11.

Przygotowanie i przeprowadzenie Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego  Członków Koła

08.12 godz.8.30,drugi termin 9.00

Zarz±d Koła Polskiego Zwi±zku Wędkarskiego
nr 8 „WIARUS”  w Opolu

Klub 10BLog

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych