BIP
10 Opolska Brygada Logistyczna
Sala tradycji
Sala tradycji 91 batalionu logistycznego im. ppłk. Antoniego GALI powstała w 2012 r. na podstawie „Rozkazu dowódcy 91 blog Nr Z-106/2012 z dnia 01.06.2012r. w sprawie zasad organizowania i funkcjonowania w jednostce wojskowej sali tradycji”. Zorganizowano ją dzięki staraniom dowódcy 91 blog ppłk. Jana FRANKOWA. Wykonana została wg projektu żołnierzy 91 blog st. chor. Grzegorz TREJCHEL oraz chor. Piotr BUDZYŃSKI. W pomieszczeniach sali tradycji prezentowana jest historia, tradycje, sylwetka patrona i symbolika 91 blog. Sala tradycji jest miejscem organizowania uroczystości przewidzianych w Ceremoniale Wojskowym, jak również różnego rodzaju form edukacji obywatelskiej. Podczas dni otwartych 91 blog sala tradycji jest udostępniana młodzieży szkolnej i społeczeństwu Opolszczyzny.

 

PRZEWODNIK PO SALI TRADYCJI

 

Na ścianie czołowej, naprzeciw wejścia znajduje się godło państwowe oraz fotografia przedstawiająca moment wręczenia sztandaru dcy batalionu przez Sekretarza Stanu w MON Czesława PIĄTASA. Po prawej stronie ściany czołowej umieszczono wizerunek - zdjęcie strony głównej i odwrotnej sztandaru 91 blog. a po lewej wizerunek oraz biogram ppłk. Antoniego Gali – patrona 91 batalionu logistycznego. Przed ścianą czołową wyeksponowano puchary otrzymane przez 91 blog, jako różnego rodzaju wyróżnienia i trofea sportowe. W reprezentacyjnym miejscu przed ścianą czołową spoczywa kronika jednostki wojskowej, kronika sztandaru 91 blog oraz księga pamiątkowa.
Po lewej stronie od wejścia znajduje się dział historii - rodowód, tradycji, symbole oraz decyzje, postanowienia i akty przełożonych w tym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej nadania sztandaru 91 batalionowi logistycznemu w Komprachcicach. Na planszach i w gablotach umieszczono fotografie i pamiątki związane z historią batalionu gdzie umieszczono symbolikę 91 blog, dział historii, dziedzictwa i tradycji:

- 15 samodzielnej kompanii transportu samochodowego 1944-1945
- samodzielnego plutonu samochodowego 1945-1949
- 43 kompanii samochodowej 1949-1955
- 59 batalionu samochodowo-transportowego 1955-1962
- 59 batalionu transportowego 1962-1970
- 59 batalionu zaopatrzenia 1970-1997.

Po prawej stronie od wejścia umieszczono plansze i gabloty przedstawiające symbole, misje, sylwetkę dowódcy oraz fotografie z życia batalionu. Zamieszczono w nich szczegółowy opis sztandaru, schemat graficzny miejsc, w których przebywali żołnierze batalionu pełniąc służbę w ramach Polskich Kontyngentów Wojskowych. Na kolejnych planszach przedstawiono sylwetkę dowódcy 91 batalionu logistycznego oraz zdjęcia z najważniejszych wydarzeń z życia batalionu. Sala tradycji dzięki ofiarodawcom systematycznie powiększa swoje zbiory. Istnieje możliwość zwiedzania Sali Tradycji po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Szefem sekcji wychowawczej (tel.cyw. 77 4646001 wew. 321, wojsk. 621321) lub z kustoszem sali tradycji (tel. cyw. 77 4646001 wew. 505, wojsk. 621505).

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych