BIP
10 Opolska Brygada Logistyczna
Kalendarium

Na podstawie Rozkazu Dowódcy SOW Nr PF 12/Org. z dnia 25.02.2002r. 91 bzaop z etatu Wojennego został przeformowany według etatu pokojowo – wojennego 61/072/0 i do 31.12.2002r. osiągnął gotowość do wykonywania zadań zaopatrzeniowych w rejonach odpowiedzialności 5 i 6 RBM oraz zabezpieczenia transportowego Centralnych Dostaw Sprzętu z 3 RBM.


Na podstawie Rozkazu Dowódcy SOW Nr Z-9/Org. z dnia 17.03.2008r. w sprawie zmian w jednostkach logistycznych SOW, 91 batalion zaopatrzenia zostaje przeformowany na 91 batalion logistyczny według etatu pokojowo – wojennego Nr PO/001/O i do 31.12.2008r. przekazany w podporządkowanie Dowódcy 10 Blog.


Decyzją Nr 16/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 30.01.2009r.
91 batalion logistyczny przejmuje i z honorem kultywuje dziedzictwo tradycji:
- 15 samodzielnej kompanii transportu samochodowego 1944-1945
- samodzielnego plutonu samochodowego 1945-1949
- 43 kompanii samochodowej 1949-1955
- 59 batalionu samochodowo-transportowego 1955-1962
- 59 batalionu transportowego 1962-1970
- 59 batalionu zaopatrzenia 1970-1997
Ustanawia się doroczne Święto 91 batalionu logistycznego w dniu 28 marca;
Wprowadza się odznakę pamiątkową, oznakę rozpoznawczą oraz proporczyk na beret 91 batalionu logistycznego.

Decyzją Nr 11/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 12.01.2011r.
91 batalion logistyczny:

1) przyjmuje wyróżniającą nazwę „ Ziemi Opolskiej”;
2) otrzymuje imię podpułkownika Antoniego Gali.

Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 07.04.2011 r. o nadaniu sztandaru jednostce wojskowej na wniosek Ministra Obrony Narodowej zostaje nadany sztandar 91 batalionowi logistycznemu w Komprachcicach ufundowany przez Komitet Honorowy Fundatorów Sztandaru.
Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych