BIP
10 Opolska Brygada Logistyczna
Rys historyczny
RODOWÓD 91 batalionu logistycznego

91 batalion logistyczny wywodzi swój rodowód z pododdziałów i oddziałów służb kwatermistrzowskich wykonujących zadania z wykorzystaniem sprzętu samochodowego. W rodowodzie nawiązujemy do tradycji kolumn i dywizjonów samochodów, wojska II Rzeczypospolitej Polskiej powołanych rozkazem Głównego Kwatermistrza W.P. z dnia 28.03.1919 r. W okresie II wojny światowej, nasz rodowód sięga do kompanii transportowych i zaopatrzenia, wyposażonych w sprzęt samochodowy, a zabezpieczających działania oddziałów i związków taktycznych Polskich Sił Zbrojnych na zachodzie.

Bezpośrednio swój rodowód 91 batalion logistyczny wywodzi z 59 batalionu zaopatrzenia 10 Sudeckiej Dywizji Pancernej. 59 batalion zaopatrzenia wywodzi się z tradycji 15 samodzielnej kompanii transportu samochodowego, 10 Dywizji Piechoty, sformowanej 05.10.1944r. w Rzeszowie. Kompania ta brała udział w prowadzonych walkach z niemieckim agresorem podczas wyzwalania ziem polskich i czeskich. Po zakończeniu działań wojennych 15 samodzielna kompa¬nia transportu samochodowego podlegała kolejnym przeformowaniom i przemianowaniom.

10.11.1945 kompania ta zostaje przeformowana na samodzielny pluton samochodowy.
27.02.1946 pluton ten zostaje przeformowany na drużynę samochodową przy dowództwie 10 Sudeckiej Dywizji Piechoty.
30.03.1949 drużyna samochodowa zostaje przeformowana na 43 kompanię samochodową.
19.09.1955 kompania ta zostaje przeformowana na 59 batalion samochodowo – transportowy.
26.01.1962 ulega przemianowaniu na 59 batalion transportowy.

28.02.1970 ulega przeformowaniu na 59 batalion zaopatrzenia, w 1997 roku został przemianowany na 10 batalion zaopatrzenia. Z dniem 31.12.1999r. w związku z rozformowaniem 10 SDZ 10 bzaop zakończył działalność.

Dowódcy 91 bzaop istniejącego według etatu wojennego
1. ppłk Wiktor KLOSKA od 01.02.1994r. do 31.03.1995 r.
2. mjr Jan FRANKÓW od 01.04.1995r. do 23.05.2002 r.

Pierwszym Dowódcą 91 batalionu logistycznego został ppłk Jan FRANKÓW. Obecnie 91 batalionem logistycznym dowodzi ppłk Arkadiusz SERÓWKA.

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych