BIP
10 Opolska Brygada Logistyczna
Patron

Ppłk Antoni GALA urodził się 21 sierpnia 1931r. w m. Sufczyn, powiat Brzesko, województwo Kraków w rodzinie chłopskiej. Rodzicami byli Stanisław GALA (ur.1900) i Waleria RUSIN (ur. 1904). W latach 1939 – 1946 uczył się w Szkole Podstawowej w rodzinnej wsi. Po ukończeniu w 1950 roku Technikum Mechanicznego w Krakowie, 26 września 1950r. rozpoczął służbę wojskową jako podchorąży Oficerskiej Szkoły Samochodowej, po ukończeniu której od 08.09.1952r. do 15.10.1956r. dowodził plutonem transportowym w 13 Samodzielnym Pułku Czołgów. Od 16.10.1956r. pełnił służbę w Sekcji Technicznej 13 pcz, na stanowisku Starszego Pomocnika Szefa Służby Czołgowo – Samochodowej.
11.06.1971r. przeszedł do 10 pułku czołgów, w którym do 16.08.1974r. był Szefem Służby Czołgowo – Samochodowej. 17.08.1974r. objął dowodzenie 59 batalionem zaopatrzenia w Komprachcicach. Pod jego przywództwem batalion przechodził zmiany organizacyjne, systematycznie była rozwijana baza szkoleniowa, techniczna i magazynowa. Wybudowano szereg obiektów, w tym: Parkową Stację Obsługi, garaże, składy amunicji i paliw. Efektem działalności było uzyskanie szeregu wyróżnień. W 1978r. batalion otrzymał od Dowódcy ŚOW puchar za osiągnięcie wysokich wyników w szkoleniu, w 1979r. puchar za zdobycie I miejsca w grupie jednostek tyłowych ŚOW. W 1980r. 59 bzaop zdobył I miejsce w klasyfikacji oddziałów tyłowych WP.
W latach 1982-1987 59 bzaop realizował zadania szkoleniowe i logistyczne. W Doraźnych Siłach Zbrojnych ONZ uczestniczyła duża ilość żołnierzy batalionu zdobywając cenne doświadczenia w logistycznym zabezpieczeniu kontyngentów. Przez cały okres funkcjonowania 59 bzaop prowadził:- Szkołę Podoficerską szkolącą dowódców drużyn transportowych dla potrzeb JW ŚOW;
- Ośrodek Szkolenia Kierowców.
Ppłk Antoni GALA pełnił funkcje egzaminatora w Wojskowych Ośrodkach Szkolenia Kierowców oraz Kursach Kierowców prowadzonych przez Ligę Obrony Kraju.


W czasie służby był mianowany kolejno do stopnia:
- podporucznik – 07.09.1952r.
- porucznik – 08.07.1957r.
- kapitan – 25.09.1962r.
- major – 07.10.1968r.
- podpułkownik – 02.10.1974r.
Został odznaczony 10.05.1978r. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Posiadał również 9 odznaczeń resortowych.

02.11.1987r. został zwolniony z zawodowej służby wojskowej i przeniesiony do rezerwy z powodu osiągnięcia granicy wieku w posiadanym stopniu wojskowym. Dowodzenie 59 bzaop przekazał ppłk Jerzemu BOLISĘGA.

Zmarł w dniu 10.04.1996r. w Opolu w wieku 65 lat. Pochowany na Cmentarzu Komunalnym w Opolu w Alei Zasłużonych. Pozostawił żonę Edytę i córkę Izabelę.

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych